Auto mapa Srbije

Moja lokacija
Pribavite uputstva

Na Balkanskom poluostrvu u jugoistočnoj Evropi smestila se Republika Srbija. Ova država u dužini od 2027 kilometara graniči sa susednim državama Mađarskom, Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Rumunijom, Bugarskom te Makedonijom. Republika Srbija kao samostalna država postoji od 2006. godine kada nakon referenduma Crna Gora napušta sastav države Srbije i Crne Gore. Republika Srbija smestila se na površini od 77.474 kvadratnih kilometara na kojima je prema popisu stanovništva iz 2002. godine živelo 7.498.001 stanovnika. Glavni grad Republike Srbije je Beograd u kojem se nastanilo oko 20% ukupnog stanovništva Srbije. U sastav Republike Srbije spada i jedna autonomna pokrajina, Vojvodina koju nastanjuje preko 27% ukupnog stanovništva Srbije. Teritorij Republike Srbije deli se na 29 okruga te grad Beograd. Prvi tragovi ljudskog delovanja na području Srbije potiču iz perioda oko 40 000. godine pre nove ere, te se u sledećim vekovima nastavlja tradicija naseljavanja ovog područja zbog njegovih prirodnih lepota, geografskih karakteristika te povoljnog položaja.

Na području Republike Srbije izdvajaju se tri geografske celine koje se odlikuju izuzetnim geografskim karakteristikama, a to su Panonska nizija, planinska područja te brežuljkasta područja. Na području Panonske nizije koja se nalazi na 29% sveukupnog područja Republike Srbije rasprostranjene su nizine s retkim povišenje, planinsko područje sa visinom od preko 1000 metara nadmorske visine zauzima najmanji deo Srbije, samo desetinu sveukupne površine Srbije dok brežuljkasto područje zauzima najveći deo Srbije, čak njene 2/3. Svi ovi delovi Srbije odlikuju se brojnim izuzetnim prirodnim lepotama od kojih se veliki broj nalazi pod raznim kategorijama zaštite, ali i kulturnim znamenitostima koje pričaju priče o istoriji ove države.